Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2019

charlotte99
Przychylam się do opinii, że są dwa dni, którymi nie należy się przejmować. To wczoraj i jutro.
— Maria Czubaszek
charlotte99
5087 e87d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viailovegreen ilovegreen
charlotte99
9570 c107 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatojapaula tojapaula
charlotte99
2157 1ac4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viailovegreen ilovegreen
charlotte99
9758 76d5
Reposted fromEtnigos Etnigos viatojapaula tojapaula
charlotte99
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viatojapaula tojapaula

November 02 2019

charlotte99
charlotte99
charlotte99
Ludzie są cudowni. Kreatywni. Dobrzy. Życzliwi. Cierpliwi. Inteligentni. Zaradni. Ciepli. Przyjazni. Odważni. Ludzie są też jednak cyniczni, kłamliwi, podli, fałszywi i aroganncy. Ci pierwsi to iskra w szare dni, ci drudzy to wyłącznie doping, aby szerzej się uśmiechać i piękniej żyć.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
charlotte99
charlotte99
charlotte99
5286 bc65 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
charlotte99
6115 4dc7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianihuhu nihuhu
charlotte99
4335 a4f7 500
Reposted fromCykcykcyk Cykcykcyk viablacksadcat blacksadcat
charlotte99
Reposted fromshakeme shakeme viablacksadcat blacksadcat
charlotte99
2306 5af4 500
Reposted fromikhakima ikhakima viablacksadcat blacksadcat
charlotte99
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu.
— ..
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viablacksadcat blacksadcat
charlotte99
Podobno ludzie mogą popełnić dwa błędy po rozstaniu. Albo uciekają od świata i ludzi, albo zbyt szybko wchodzą w kolejne związki.
charlotte99
Zaczynamy jako nieznajomi. Tak samo kończymy.
— Piotr C - Brud
Reposted fromresort resort viamysweetheartt mysweetheartt
charlotte99
3516 c4c4
Reposted fromCykcykcyk Cykcykcyk viamysweetheartt mysweetheartt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl