Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2019

charlotte99
charlotte99
7971 e05d 500
Reposted fromhormeza hormeza viaarn arn
charlotte99
8920 6639 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaarn arn
charlotte99

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel viaarn arn
charlotte99
Od nieprawdziwych uśmiechów wolę te szczere grymasy
— Taco Hemingway - Sanatorium (feat. Dawid Podsiadło, Rosalie.)
Reposted fromsurpriseme surpriseme viamelan melan
charlotte99
6713 3708
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaarn arn
charlotte99
O kobietę może zabiegać wielu mężczyzn, ale uwierz mi, jeśli Twoje miejsce jest w jej sercu, nikt Cię stamtąd nie wyciągnie.
— "Oczami faceta"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaareyoumine areyoumine
charlotte99
Reposted fromFlau Flau viadzony dzony

August 05 2019

charlotte99
6016 ece4 500
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaantamariel antamariel
charlotte99
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viaantamariel antamariel
charlotte99
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viajustmine justmine
charlotte99
2709 3d11 500
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze viajustmine justmine
charlotte99
4765 dd00 500
Reposted fromzciach zciach viakjuik kjuik
charlotte99
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— Regina Brett "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromxalchemic xalchemic viajustmine justmine
charlotte99
4532 c070 500

July 26 2019

charlotte99
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viablacksadcat blacksadcat
charlotte99
0485 20db 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viapimpmyheart pimpmyheart
charlotte99
Jurassic Coast, Dorchester, United Kingdom
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapimpmyheart pimpmyheart
charlotte99
5165 e10d 500
Reposted fromAstalka Astalka viapimpmyheart pimpmyheart
charlotte99
6785 3776
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl