Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

charlotte99
2425 6bec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialatusek latusek
charlotte99
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Haruki Murakami
Reposted fromwaflova waflova vialatusek latusek
charlotte99
charlotte99
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
charlotte99
5525 4450 500
Reposted fromlaters laters viathe-lapis-lazuli the-lapis-lazuli
charlotte99
Reposted fromshakeme shakeme viaciarka ciarka
charlotte99
8180 fc5f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
charlotte99
charlotte99
8663 7926 500
Reposted fromzciach zciach viaeffic effic
charlotte99
5155 22ac
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
charlotte99
charlotte99
charlotte99
9997 4b64
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
charlotte99
8947 fa83 500
Balance and yoga.
Reposted fromhugouvuv hugouvuv viamyfavourite myfavourite
charlotte99
charlotte99
7859 0cc0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
charlotte99

January 14 2020

charlotte99
charlotte99
9917 bb43 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viavalerina valerina
charlotte99

Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viavalerina valerina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl