Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2020

charlotte99
0833 8fc9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafeminine feminine
charlotte99
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
charlotte99
7417 143b 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viablacksadcat blacksadcat
charlotte99
4975 578c
Reposted fromdarkanes darkanes viamy-anxieties my-anxieties
charlotte99

February 19 2020

charlotte99
7343 8fba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarosses rosses
charlotte99
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viaKaviah Kaviah
charlotte99
4060 22a8
Reposted fromambermoon ambermoon viarosses rosses
charlotte99
7073 b52d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaKaviah Kaviah
charlotte99
3814 8a7c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viarosses rosses
charlotte99
7255 1d0b 500
Reposted fromverronique verronique viablacksadcat blacksadcat
charlotte99
Nasze życie zaczyna się kończyć w dniu,
w którym zaczynamy przemilczać ważne tematy.
— Martin Luther King
Reposted fromavooid avooid viablacksadcat blacksadcat
charlotte99
Nie ma nic złego w marzeniach, ciężkiej pracy albo przegranej. Wstydzić można się jedynie tego, że się nie próbowało.
— Jennifer Probst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczarnemajtki czarnemajtki

February 18 2020

charlotte99
charlotte99
5993 2789
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacorazon corazon
charlotte99
7336 a0bf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
charlotte99
3523 7628
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMySoupx3 MySoupx3
charlotte99
3458 b81c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapatrzpodnogi patrzpodnogi
charlotte99
3530 a6d5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMySoupx3 MySoupx3
charlotte99
5508 e950 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapatrzpodnogi patrzpodnogi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl