Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2020

charlotte99
Reposted fromshakeme shakeme viaczekajska czekajska
charlotte99
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viajuzernejm juzernejm
charlotte99
5995 1c32
Reposted frommiischa miischa viaczekajska czekajska
charlotte99
1888 0fbf 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viapoczujto poczujto
charlotte99
8693 6ec3 500
charlotte99
Reposted fromshakeme shakeme viadygoty dygoty
charlotte99
0819 bc89 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viakejtowa kejtowa
charlotte99
charlotte99
2753 ce16 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyszkaminnie myszkaminnie
charlotte99
charlotte99
Nie ważne jak bardzo chcesz coś zatrzymać, czasem się nie da, czasami trzeba odpuścić i puścić, coś co chcesz tak mocno trzymać, i nie ważne czy to zwierzak, może kotek, czy człowiek, jakaś relacja. Czasami życie jest niesamowicie niesprawiedliwe i inaczej się nie da. Wiem jak mocno to kochasz, a słowo poddać się ciężko ci przechodzi przez usta, odpuszczać, puścić coś , tak jak fala zabierająca piasek nad morzem, zbiera go, ale przychodzi moment ,że puszcza, bo inaczej nie może.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viamarciix marciix
8215 8b34
Reposted fromerial erial viaataga ataga

March 30 2020

charlotte99
2062 cf17 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakurwajegomac kurwajegomac
charlotte99
2255 e227 500
Reposted fromstroschek stroschek viairbjarbirb irbjarbirb
charlotte99
9199 85d5
Reposted fromsavatage savatage viairbjarbirb irbjarbirb
charlotte99
charlotte99
4699 e565 500
Reposted frompiehus piehus viavalerina valerina
charlotte99
9169 446e
Reposted frommiischa miischa viatake-care take-care
charlotte99
charlotte99
0178 afa7
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl