Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

charlotte99
8801 3de4 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viawrazliwa wrazliwa
charlotte99
5851 7bca 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawrazliwa wrazliwa
charlotte99
3113 4094
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
9897 146c
Reposted fromblutelf blutelf vialegohouse legohouse
charlotte99
Trzeba było się najebac
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamadlajn madlajn
charlotte99
3293 fa6b 500
Reposted fromSalvoDali SalvoDali viaostatni ostatni
charlotte99
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaczarnemajtki czarnemajtki
charlotte99
Reposted fromtowo85 towo85 viaczarnemajtki czarnemajtki

June 13 2015

charlotte99
charlotte99
Chciałam panu tylko przypomnieć, że świat jest piękny. To jedynie kwestia wyboru, na co kierujemy nasz wzrok.
— Sęp (2012)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viamy-anxieties my-anxieties
charlotte99
0115 1e13
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamy-anxieties my-anxieties
charlotte99
Pan Bóg wcale nie potrzebuje nas karać, proszę pani, bo my sami robimy wszystko, aby się ukarać!
— Agatha Christie – Zatrute pióro
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
charlotte99
3319 6407
Reposted frommartynkowa martynkowa viamy-anxieties my-anxieties
charlotte99
9719 5717 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viamy-anxieties my-anxieties
charlotte99
Reposted fromshakeme shakeme viatwarze twarze
charlotte99
4858 e21b 500

lianamikah:

S u n r i s e 6:00 a . m .

Reposted fromlifeless lifeless viatwarze twarze
charlotte99
0482 ff64
Reposted fromlittlefool littlefool viatwarze twarze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl