Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

charlotte99
8150 0c1d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
charlotte99
charlotte99
charlotte99
2874 84de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafuckingspecial fuckingspecial
charlotte99
2254 598d 500
Reposted fromsoftboi softboi viamendacious mendacious
charlotte99
Myrdal, Norway
Reposted fromlifeless lifeless viamendacious mendacious
charlotte99
Wolni jesteśmy tylko tam, gdzie nas jeszcze nie znają.
— Limboski
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viamendacious mendacious
charlotte99
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamendacious mendacious
charlotte99
0068 20e2 500
Reposted fromBabson Babson viamendacious mendacious
charlotte99
Zrób sobie dzień bez myślenia. Wyjmij ze swojej głowy tych, którzy cię skrzywdzili i takich, którzy zepsuli ci humor. Wyloguj się na chwilę. Nie wyolbrzymiaj, nie analizuj. Odłóż na bok problemy i rozterki. Pozwól sobie na oddech i spokój. Czasem tak trzeba. Wyjść, zamknąć drzwi. Nie myśleć. Wrócisz. Wrócisz jutro. Do życia ze zdwojoną siłą, z kosmiczną energią, z naładowanymi akumulatorami, wyluzowanym sercem.
— Kaja Kowalewska
charlotte99
za dużo pan myśli i się potem panu miesza.
— 12 gniewnych ludzi
Reposted fromunmadebeds unmadebeds via10pln 10pln

November 16 2019

charlotte99
1851 f9f8 500
charlotte99
Reposted fromFlau Flau viaeruannalle eruannalle
charlotte99
charlotte99
charlotte99
1284 653a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
charlotte99
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
charlotte99
1087 00a5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
charlotte99
2324 e16b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
charlotte99
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viaantamariel antamariel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl