Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2019

charlotte99
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viahereyes hereyes
2823 e9fc
Reposted fromNanutka Nanutka viahereyes hereyes
charlotte99
To była miłość, czy chciałaś, żeby ktoś Cię kochał?
— ktoś z internetu
charlotte99
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
charlotte99
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
charlotte99
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaeyot eyot
charlotte99
9274 8554 500
Reposted fromimaybebad imaybebad viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
charlotte99
6441 181a 500
Reposted fromnyaako nyaako viamglistyporanek mglistyporanek
0756 2df0
Reposted fromunco unco viaKaera Kaera
charlotte99
Reposted fromshakeme shakeme viaredweed redweed
charlotte99
5132 24b3
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viakobiety kobiety

August 29 2019

charlotte99
"A może to ona była moją wielką miłością" - myślę teraz. "Może po prostu byłem za głupi, żeby to zrozumieć".
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"
charlotte99
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyszkaminnie myszkaminnie
charlotte99
8740 5260 500
Reposted fromtfu tfu viaanotherwaytodie anotherwaytodie
charlotte99
7475 1181 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabreatheslow123 breatheslow123

August 06 2019

charlotte99
1335 930b 500
Reposted fromnyaako nyaako viagingillo gingillo
charlotte99
5782 4be0 500
Reposted fromtichga tichga viagabor gabor
charlotte99
2781 13f3 500
Reposted fromwyczes wyczes viablackheartgirl blackheartgirl
charlotte99
charlotte99
2148 1f6d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl