Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

charlotte99
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte viamysweetheartt mysweetheartt
charlotte99
charlotte99
charlotte99
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
charlotte99
8562 3289 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
charlotte99
0285 afe4 500
charlotte99
Większość ludzi nie umie korzystać z życia, które nie jest dla nich niczym swojskie, nigdy nie czują się w nim swobodnie, dlatego właśnie dążą do wielu rozmaitych, mniej lub bardziej ambitnych i wzniosłych celów, zazwyczaj zresztą ponoszą porażkę i dochodzą do wniosku, że trzeba było po prostu cieszyć się życiem, tyle że na ogół jest już za późno.
— Houellebecq Michel
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viablacksadcat blacksadcat
charlotte99
8244 30ec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablacksadcat blacksadcat
charlotte99
2540 b1d0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialightyears lightyears
charlotte99

May 14 2019

charlotte99
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
charlotte99
6222 f661 500
Reposted frommarronek marronek viamysweetheartt mysweetheartt
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viamysweetheartt mysweetheartt
charlotte99
5250 7188
charlotte99
W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.
— unknown
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viamysweetheartt mysweetheartt
charlotte99
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viamysweetheartt mysweetheartt
charlotte99
charlotte99
3544 78e8 500
This coffee is served with a cloud of "cotton candy", the coffee vapor rises to dissolve the "cotton candy" and the cloud begins to rain with sugar over the coffee. Coffee "mellow" in Shanghai, China.
Reposted fromLogHiMa LogHiMa viamy-anxieties my-anxieties
charlotte99
Cokolwiek robisz, bądź szczęśliwy. A jeśli nie jesteś to zmień to co robisz.
— autor nieznany
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
charlotte99
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
Reposted fromniewychowana niewychowana viabluejane bluejane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl