Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

charlotte99
Niektórzy mężczyźni potrafią sprawić, że robi ci się gorąco, nawet gdy ich słowa tchną powagą i nie ma w nich żadnych podtekstów seksualnych.
— J.R Ward
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasiostry siostry
charlotte99
3522 b3a5
Reposted fromfoina foina viaday11shadow day11shadow
charlotte99
6359 e48a
Reposted fromApch Apch viarational rational
charlotte99
5319 b3b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarational rational
charlotte99
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viarational rational
0929 4877
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamaliwa maliwa
9613 44c2 500
charlotte99
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty
charlotte99
0316 7f5b 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viablackcat blackcat
charlotte99
Lepiej modlić się sercem bez słów, niż słowami bez serca
— John Bunyan
Reposted fromSalvator Salvator vianihuhu nihuhu

July 03 2015

charlotte99
2174 9f21
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavertheer vertheer
charlotte99

June 28 2015

charlotte99
5570 9e10 500
Coben "Zachowaj spokoj" 12
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
charlotte99
3542 11e7
bardzo.
Reposted fromoutcat outcat viasweaterWeatherr sweaterWeatherr

June 19 2015

charlotte99
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl vialegohouse legohouse
charlotte99
Mniej obiecuj, ale zawsze dotrzymuj słowa.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss vialegohouse legohouse
charlotte99
7383 96de 500
Reposted fromslodziak slodziak viawrazliwa wrazliwa
charlotte99
charlotte99
9196 24f4 500
charlotte99
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl