Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2018

charlotte99
2219 1001
Reposted fromkrzysk krzysk viachceblantao5rano chceblantao5rano
charlotte99
charlotte99
To zabawne, co się dzieje, gdy czujesz, że nie masz już nic do stracenia. Wszystko, co mówisz, jest prawdą. Nie zastanawiasz się, nie owijasz w bawełnę. Gówno cię obchodzi, co ktoś myśli.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestemjeden jestemjeden

September 18 2018

charlotte99
charlotte99
2227 7b09 500
.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viatimetobegin timetobegin
charlotte99
1773 f1ae 500
Reposted frompeper peper viaMountainGirl MountainGirl
charlotte99
0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
charlotte99
Pamiętaj, że jedynym głupim pytaniem jest to, które chciałeś zadać, ale tego nie zrobiłeś.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaelusive elusive
charlotte99
2410 c4bb 500
Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaelusive elusive
charlotte99
Tylko mnie teraz nie przegap, bo już kiedyś się komuś w życiu rozpłynęłam.
— Alisa Ana
charlotte99
Nadchodzi jesień. Będą paranoje i tęsknoty.
— K. Kowalewska
charlotte99
9391 d77a 500
Reposted fromonlyman onlyman viacocaineblues cocaineblues
charlotte99
charlotte99
2132 7e26 500
charlotte99
4121 b5d1
Reposted fromonlyman onlyman viadirtyliar dirtyliar
charlotte99
4190 8826
Reposted fromursa-major ursa-major vianiezwykla niezwykla
charlotte99
charlotte99
charlotte99
Pomyśl, jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadirtyliar dirtyliar
charlotte99
Kokieteria – sztuka uczynienia pierwszego kroku tak, aby mężczyźnie się zdawało, że to on go zrobił.
— Georges Armand Masson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl