Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

charlotte99
Reposted from4777727772 4777727772 vianataliana nataliana
charlotte99
charlotte99
6654 7169
charlotte99
charlotte99
0032 56b0 500
charlotte99
6337 b9fc 500
charlotte99
4041 48ce 500
Mario De Biasi. Milan, 1953
charlotte99
1061 dcc4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
charlotte99

We mnie

Problem jest na pewno we mnie,

Nie doszukuj się go w sobie,

W tobie wszystko jest okay.

— Dawid Podsiadło, Nie ma fal

October 16 2018

4024 99db 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viacommon common
charlotte99
3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene viacommon common
charlotte99
To była miłość, czy chciałaś, żeby ktoś Cię kochał?
— ktoś z internetu
charlotte99
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
Reposted fromblueinsane blueinsane viaekhemm ekhemm
charlotte99
3630 8dbe 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaekhemm ekhemm
charlotte99
charlotte99
-Czy wiesz coś o nadziei, Jake?
-Chyba wiem.
-To najokrutniejsza rzecz na świecie. Już lepsza jest śmierć. Gdy umierasz, ból ustaje. Jednak nadzieja unosi cię wysoko tylko po to, żeby strącić cię na ziemię. Nadzieja trzyma twoje serce, a potem miażdży je pięścią. Raz po raz. Nigdy nie przestaje. To właśnie robi nadzieja.
— "Sześć lat później" Harlan Coben
Reposted fromwagabunda wagabunda viasavanna savanna
charlotte99
4281 5517 500
Reposted fromoll oll viaMrrruk Mrrruk
charlotte99
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viaalicemerry alicemerry
charlotte99
Trudno się zgubić, kiedy nie wiesz dokąd zmierzasz.
— Jim Jarmusch
Reposted fromkrn krn viaaksamitt aksamitt
charlotte99
kolejne kieliszki i tak wspaniale kręci nam się w słowach. 
— Jacek Podsiadło - "Miłość po wódce"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl